Editorial Board

 • Editors

  Editor in Chief:

  WANG Chengshan

  Deputy Editors in Chief:

  ZHANG Lifei, JIN Zhenmin, JIN Zhijun, WAN Li, ZHANG Peizhen, WANG Xiaolong (Executive Editor)

  Editorial Board:

  WANG Huijun, WANG Yanxin, DENG Jun, RONG Jiayu, ZHU Rixiang, CHU Weilin, LIU  Congqiang, AN Zhisheng, LI Wenchang, LI Tingdong, LI Shuguang, YANG Wencai, WU Lixin, WANG Pinxian, WANG Jiyang, ZHANG Guowei, CHEN Jun, LIN Xueyu, OUYANG Ziyuan, ZHOU Chenghu, ZHOU Zhonghe, ZHOU Meifu, ZHENG Yongfei, ZHAO Dapeng, HU Ruizhong, ZHONG Sunlin, YAO Tandong, QIN Dahe, MO Xuanxue, JIA Chengzao, CHAI Yucheng, TAO Shu, HUANG Runqiu, GONG Jianya, CUI Peng, PENG Ping'an, DONG Shuwen, SHU Degan, QU Mingguo, PAN Mao

  Associate Editors:

  ZHU Dicheng, ZHU Xiaomin, LIU Chiyang, LIU Zhifei, LI Yalin, ZHANG Jinjiang, ZHANG Zhaochong, CHEN Huayong, ZHAO Junmeng, ZENG Zuoxun

  Co-Editors:

   WANG Yan, WANG Qiang, WANG Yu, LIU Wenhui, LIU Yongjiang, LIU Chuanzhou, XU Cheng, LI Jianwei, WU Shenghe, QIU Nansheng, SHEN Bing, ZHANG Ning, ZHANG Yueqiao, ZHANG Bo, ZHANH Guibin, CHEN Yuelong, SHAO Longyi, HAO Xiaoguang, HU Xiumian, HOU Tong, GUO Huaming, HUANG Baochun, XIE Guiqing, CAI Liguo, YAN Danping

  Managing Editor:

  LI Xuejun

  Editors:

  WANG Xiaolong, BAI Lanyun, MA Li, LI Xuejun, HU Weiwu

  English Editors:

  SHEN He, PAN Daojun, YOU Zhendong, NI Yunyan

  Staff:

  YANG Liying • 2016-12-19 Visited: 60726